جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی بر روی بینی هایی که دارای استخوان و غضروف محکم و پست نازک می باشد، انجام می شود.

در جراحی بینی استخوانی چه ایراداتی برطرف می شود:

  • قوز روی بینی برداشته می شود.
  • انحراف بینی و کجی بینی برطرف می شود.
  • افتادگی نوک بینی رفع می گردد.
  • بزرگی سوراخ بینی بهبود می یابد.
  • بزرگی نوک بینی رفع می شود.

نحوه جراحی بینی استخوانی چگونه می باشد؟

در جراحی بینی استخوانی ، جراح بینی پس از معاینه و بررسی آزمایشات و ایرادات بینی ، زمان جراحی زیبایی را تعیین می کند.

در روز جراحی فرد بهتر است ناشتا مراجعه کند، بیمار پس از بیهوش شدن توسط متخصص بیهوشی به اتاق عمل منتقل می شود.

جراح بینی در حین جراحی انتظارات بیمار را در نظر می گیرد و با حفظ عملکرد بینی با یکی از روش های جراحی بینی باز یا جراحی بینی بسته تغییرات مورد نیاز را اعمال می کند.

پس از اتمام جراحی زیبایی بینی بیمار به اتاق ریکاوری منتقل می گردد و پس از بهوش آمدن به بخش انتقال می یابد.

 

جراحی بینی استخوانی

 

عمل بینی استخوانی با لیزر :

قابل ذکر است هنوز علم آن قدر پیشرفت نکرده است تا بتوان عمل بینی استخوانی با لیز

درباره drbadiei